+905439127868

AP-Calculus

AP Calculus sınavı AB ve BC olmak üzere iki ayrı sınavdır. AP Calculus sınavı iki section ve her sectionda iki parttan oluşmaktadır. Section -1 part A da 30 çoktan seçmeli soru bulumaktadır ve süre 60 dakikadır. Section -1 part B de ise 15 çoktan seçmeli soru bulunmakta ve süre 45 dakikadır. Section -2 Part A da iki açık uçlu soru bulunmaktadır ve süre 30 dakikadır section-2 part B de ise 4 çık uçlu soru bulunmaktadır. Grafik hesap makinesi section -1 part B de ve section -2 part A da serbesttir.